De kracht van kleine veranderingen

Veranderprocessen zijn voor veel organisaties een uitdaging. Bij de Japanse fabrikant Toyota is de Kaizen bedrijfsfilosofie een manier van leven. Een ‘core value’. De gedachte is eenvoudig: grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van het doel. Bij Toyota is op deze wijze elke dag sprake van verandermanagement.

Een betere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is “uiteenhalen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier.” Datgene wat uiteen gehaald wordt is meestal een proces, een systeem, een product of een dienst.

Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, wanneer correct uitgevoerd, de werkplaats menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert de werknemer verspillingen in een proces zien en elimineren.

Belangrijk is vooral een positieve basishouding. De focus ligt vooral op wat er moet gebeuren in plaats van wat er gedaan kan worden.

Een techniek die iedereen ook op zichzelf kan toepassen. Worstel je bijvoorbeeld met een probleem? Door urenlang of dagenlang met dat probleem bezig te zijn wordt het een immens groot ding in je hoofd. Focus je op de oplossing. Het probleem is er nou éénmaal.

Zijn er mentale blokkades? Wil je oude patronen veranderen? Wat waren enkele van de grote en kleine dingen die voorheen bijzonder moeilijk te veranderen en die je stapsgewijs toch kunt en wilt veranderen?

Het hebben van geduld is belangrijk. Zorg ook dat je doel binnen eigen bereik ligt. En formuleer ze. Maak het niet te moeilijk, maar wel meetbaar, is het binnen je eigen bereik en reëel? Maak het concreet. Wanneer is je doel bereikt?

Wat wil jij veranderen?

Datum: 21 februari 2016