Het voeden van jouw spirit.

Het woord spirit komt van spiritus, dat betekent oorspronkelijk geest of adem. Tegenwoordig wordt spirit hebben gebruikt in de betekenis van vitaal zijn, voor mij staat het voor levenskracht, energie en opgewektheid. Mijn ervaring is dat bij veel organisaties er hard wordt gewerkt, maar dat er relatief weinig aandacht is voor de spirit achter alle activiteiten en het hogere doel waarvoor iedereen zo hard werkt. Structuur is er vaak wel, maar als één van deze twee ontbreekt, heb je zelden te maken met vruchtbare ontwikkeling. Spirit en structuur vinden elkaar niet vaak, veel managers leggen de nadruk meer op structuur en continuïteit dan op bezieling.

Wat is het gevaar als we alleen maar naar de wensen, verwachtingen en meningen van een ander luisteren en onze eigen levenskracht, energie en opgewektheid uit het oog verliezen. Waar blijven onze wensen en idealen? Een burn-out ligt dan op de loer. Als er te veel werk in te korte tijd moet worden gedaan, of werkt onder het niveau dat je aankan, raak je ongeïnteresseerd, als we de uitdaging verliezen kan een werkdag kan heel lang worden, als je je creativiteit moet inleveren voor de deadline. ‘Als het maar op tijd klaar is, hoe maak niet uit’, is geen beroep doen op je spirit, wel op de structuur van het bedrijf. Dit veroorzaakt spanning bij veel werknemers en is de eerste stap naar een burn-out.

De overgang van bijvoorbeeld spanning naar langdurige negatieve stress en naar overspannenheid, gebeurt meestal zo geleidelijk, dat we ons daar vaak niet eens bewust van zijn. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat we willen en zo de grootst mogelijke voldoening uit het werk of leven te halen.

Bij deze daag ik jou uit om één aspect van je werkzaamheden te pakken waarop je bijzonder bezield of vitaal was? Hoe besteed je aandacht aan het voeden van jouw spirit?

Datum: 23 november 2015

Bron: padre Cassiano, prior van het Benedictijner klooster in Norcia